Základní škola Křesetice

Zaměstnanci školy


Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka

Soňa Pavlíková (třídní učitelka III.tř.- 4.a 5.roč.)

Učitelky ZŠ

Jana Klingerová (třídní učitelka I.tř. - 1-2.roč.)
Simona Hromčíková (III.tř.- 4.a 5. roč.)
Petra Kubošová (třídní učitelka II. tř. 3. roč.)

Učitelky MŠ

Ivana Frejlachová
Hana Rajmová

Vychovatelka ŠD

Tereza Míchalová
Renata Henžlíková

Asistentky pedagoga

Petra Myslivečková
Renata Henžlíková

Nepedagogičtí pracovníci

Jana Jarůňková (školnice, úklid a výdej obědů)
Hana Vránová (úklid MŠ)
Josef Kunášek (dovoz obědů)
Jana Náhlovská, DiS. (účetní)

Školská rada

Zástupce rodičů:

Helena Nevolová

Zástupce pedagogů:

Ivana Frejlachová

Zástupce zřizovatele:

Iveta Řeháčková