Základní škola Křesetice

Výukové materiály

  1.ročník - Český jazyk:


  1. ročník - Matematika:


  2.ročník - Český jazyk:


  2. ročník - Matematika:


  2. ročník - Prvouka:


  3. ročník - Český jazyk:


  3. ročník - Matematika:


  3. ročník - Prvouka:


  3. ročník - Angličtina:


  4. ročník - Český jazyk:


  4. ročník - Matematika:


  4. ročník - Vlastivěda:


  4. ročník - Přírodověda:


  4.ročník - Angličtina:


  5. ročník - Český jazyk:


  5. ročník - Matematika:


  5. ročník - Přírodověda:


  5. ročník - Vlastivěda:


  5. ročník - Angličtina:


  3.-5. roč. - Hudební výchova:


  3. -5. roč. - Literatura:


  Průřezová témata:


  Pro otevření přiložených dokumentů s logem je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader.