Základní škola Křesetice

Historie
ZŠ a MŠ Křesetice


        V 18. století fungovala v Křeseticích nejprve farní škola.
     V roce 1786 za panování císaře Josefa II. pražská Administrace zemských statků ustanovila, že obce Chrást, Krupá, Perštejnec, Úmonín a Hájek budou přiděleny do obvodu školy v Křeseticích. V tomto roce bylo vydáno dvorní povolení, aby byla postavena nová jednopodlažní škola.
    Po dvou letech v roce 1788 byla dokončena. Později byla provedena přístavba. Původně byla škola jednotřídní, později dvoutřídní. V roce 1882 trojtřídní a v roce 1892 čtyřtřídní. Svou podobu si škola zachovala téměř dalších sto let.
     V devadesátých letech minulého století došlo ke stavebním úpravám, o což se zasloužil Obecní úřad Křesetice. Přízemí se upravilo do dnešní podoby tak, aby zde v roce 1993 byla slavnostně otevřena mateřská škola.
     Významným předělem v chodu a životě školy byl od 1.1.2003 přechod do právní subjektivity. Zřizovatelem školy je i nadále Obec Křesetice.

V letech 2010 a 2012 byla díky získaným dotacím provedena přístavba školy. Vznikla tak školní jídelna, další třída, sborovna, nářaďovna, zvětšila se tělocvična. V následujících letech bylo provedeno zateplení budovy a  nová fasáda. V roce 2018 byly vybudovány venkovní učebny na školní zahradě.